Titulní strana

Kdo jsem

Jak pracuji

Terapie Safires
Zlatá mříž
Voda
Kameny
Druhy kamenů
CANISTERAPIE

Děti

Indigové děti
Křišťálové děti
Duhové děti
Když děti nepřicházejí
Hosté jenom na chvíli

Příběhy

Katka a Barunka
Otálející dušička
Prokletý dům
Rozdělená dvojčátka
Odpuštění
Andílek Evelýnka

Články, texty, myšlenky

Jak správně vybrat terapeuta
Umělci a Vyšší Já - Daniel Landa
Jak mluvíme – slova v našem životě
5.element
Spřízněné duše
Soudím a jsem souzen
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech
Poděkování roku 2012
Znamení
Pouta nejsou okovy
Právě Teď – přítomnost okamžiku
Když si nenasloucháme
ČernoBílé
Vědom sám sebe
Co je psáno, to je dáno
Stačí si jen přát
Vše co vyšleš, se ti vrací
Srdce Evropy
Statečným
Rub a Líc
Ve snění skutečném
V zahradách
Křižovatky
Do jámy lvové
Pohádky dnešní doby
Kruh všedního bytí
Otázky a odpovědi
Smrt je jen začátek
Myšlenky tvoří náš svět
Ve jménu
Rozloučení s rokem 2013
Elixír věčnosti duše
Jen tak...
Přijímání
Nezapomeň
Ukončení roku 2014
V půli cesty
HÁDANKA
Vize, Sny a Vzpomínky minulosti
Sbohem roku 2015
Klid před bouří
Zvíře naší duše
Bylo nebylo
Ke konci roku 2016
***P.S.
∞ SVĚTLEM HVĚZDY ∞
Ohlédnutí za rokem 2017
Pozdrav v závěru roku 2018
Závěrem roku 2019
Konec roku 2020
Pozdravení na konci roku 2021
Rozloučení s rokem 2022
Koncem roku 2023

Vaše ohlasy

Obrázky

Ceník

Kontakt

Odkazy

Ve snění skutečném

 

Sny a jejich podivná říše… symboly se smyslem i „bezesmyslu“, vědomí, nevědomí či chcete-li vědomé nevědomí (nevědomé vědomí?:) Nebudu zde rozebírat žádnou analýzu snů, ani se zabývat konkrétními vjemy, výklady či dešifrováním snových obrazů, o tom je "lehké" si počíst v moudrých knihách. A protože zde netvořím žádnou moudrou (a ani chytrou) knihu, můžu si opět jen tak lehce klouzat po povrchu věci (a hloubka poznání nechť je už na každém). Dnes ovšem rychleji a ostřeji, neb každému se kolo točí spravedlivým dílem a i těm, co prochází si časem napříč, odsýpá se písek hmotného času pro určitý úkol stejnou měrou jako ostatním. A jelikož z hodiny již tři čtvrtiny uplynuly, zhoupneme se dnes zcela do obrazů a symbolů nezdržující se překladem hmotného vnímání, ostatně v tomhle tématu Snů je přeci přirozené vizualizovat symbolikou… /odpusťte tedy, pokud dnešnímu článku zcela neporozumíte, klidně jej přeskočte, zdá-li se vám jen jako snůška divných patvarů a bláznivých slov/…

A pokud čtete dál, zahoďte pochybnosti /neb ty kopou nám hrob/, zapomeňte /konečně/ na náhody, na nenaslouchání si, opomíjení svých znamení, vzpomeňte na vykřičníky, stopky a propojení všeho, co dává smysl... Téma snu je mým oblíbeným, stejně jako Přání, má svá pravidla a mohli bychom o nich hovořit předlouhé hodiny. Souvisí spolu (přirozeně), jedno otevírá druhému dveře. Pokud jste navíc zrozeni pod Hvězdou příležitosti /Chitra-Spica/, máte možnost sny tvořit, procházet jimi či nahlížet druhým (i sobě) po liniích času hlouběji vpřed (i vzad) - /v časovém pojetí skutečnosti je nám jedno směr/… a právě ony - pravdivé sny bych dnes ráda nastínila…

Můžete namítnout, že vy sny nemáte, jste příliš unavení, než aby se vám něco zdálo. Věřte, míra únavy ani délka spánku nemají vliv na to, zda sníte či nesníte / I lidé, jejichž spánkový průměr je těžce podprůměrný, a tohoto podprůměru dosahují málokdy, sní :)/ Jde vlastně zase jen o vnímání vědomé skutečnosti… přání snu… Zavřete oči a můžete snít (jen nezůstat stát a jen se neutopit)

Tak tedy sen. Různé symboly a různé pochopení. Krom běžných snů (o kterých jsou psány mnohé práce a rozebrány jsou tak nejvíce), kdy se nám ukazují obrazy „zvláštních“ příběhů a my nejsme sto (anebo jsme) je schopni pochopit (záleží, jak své podvědomí ignorujeme, zda si přejeme prozřít v nevědomí, zda toužíme znát skutečnost…) tu máme sny skutečné, mezi něž patří sny komunikační. Ty můžou proběhnout na úrovni jemnohmotného propojení /jsou to sny o blízkých, co již nejsou v hmotném světě, kteří za vámi můžou přijít a něco vám sdělují. Komunikace probíhá bezeslov a přesto víte, rozumíte - ve snění určitě/. Dále pak na úrovní duchovní (vyšší), kdy proběhne sdělení Vyššího principu, vašeho vedení…, záleží co konkrétního je pro každého potřebné, zda otevření, počátek vnímání, učení, či vývoj dál, předkládání úkolů, sdělení, varování nebo je vám předložen pohled skrz čas – jak se více učíme a přijímáme, tím rychleji můžou být tyto „sny“ či „vidění“ naplněny. Může to být otázka mnoha let, stejně tak měsíců, týdnů, dnů… nebo se ráno se probudíte a za pár hodin vám začnou zapadávat souvislosti v realitě… Můžou přijít nečekaně, třeba když se člověk dlouho topí ve hmotě a věci duchovní, skutečné, si nepřipouští a je mu je „náhle ukázán směr", nebo pokud jdete správným směrem a jste již připraveni pro svůj další krok či vyšší úkol, nebo také když si třeba sami řekneme o znamení cesty… Každopádně komunikační sny jsou velmi intenzivní, silné a emotivní. Těžko v prvních chvílích po probuzení rozeznat, kde je ještě sen a kde už „skutečnost“. Z komunikačních snů nesmím opomenout ještě třetí fázi na úrovni „Hmotného propojení“ x /setkání žijících duší momentálně v hmotném světě, ne v daný moment u sebe, ale přesto v tentýž čas „snící“ stejný sen, ba spíše ve snu spolu skutečně rozmlouvajících, kdy tito takto spolu hovořící jsou druhý den (nebo kdykoliv později) schopni si navzájem potvrdit svá setkání, rozmluvy a společnou práci. To je však „úroveň setkání "učitelů"“, navíc ve spříznění… nebývají tak obvyklé (a přesto jsou…)

Naše sny otvírají dveře našeho podvědomí v nevědomí, ať už jsou tvořeny čistě symbolicky – obrazy snů, které nedávají smysl, jsou nereálné, zmatené či úplně převrácené, nebo sny tak skutečné, při nichž si i klidně uvědomujeme, že sníme a z určitých důvodů si v nich rovnou rozporujeme – nemožné, neskutečné, neuskutečnitelné /Nic není nemožné, vše je skutečné (má svůj smysl) a cokoliv jde uskutečnit – úhel pohledu, nezapomínejte/… a přesto nejdou vyhnat z hlavy (a srdce), protože jsou to sny, dotýkající se přímo našich duší, kdy si otvíráme Vědomí skutečnosti a dokážeme naše nevědomí proměnit ve vědomí… můžete pak plout skutečností skrz sny a nemusíte pak již ani spát… a snad i za dne pochopit, že: „Očistěn útrapou, silen láskou a prací vztyčí se v síle, splní své tužby a dojde zas slávy…“