Titulní strana

Kdo jsem

Jak pracuji

Terapie Safires
Zlatá mříž
Voda
Kameny
Druhy kamenů
CANISTERAPIE

Děti

Indigové děti
Křišťálové děti
Duhové děti
Když děti nepřicházejí
Hosté jenom na chvíli

Příběhy

Katka a Barunka
Otálející dušička
Prokletý dům
Rozdělená dvojčátka
Odpuštění
Andílek Evelýnka

Články, texty, myšlenky

Jak správně vybrat terapeuta
Umělci a Vyšší Já - Daniel Landa
Jak mluvíme – slova v našem životě
5.element
Spřízněné duše
Soudím a jsem souzen
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech
Poděkování roku 2012
Znamení
Pouta nejsou okovy
Právě Teď – přítomnost okamžiku
Když si nenasloucháme
ČernoBílé
Vědom sám sebe
Co je psáno, to je dáno
Stačí si jen přát
Vše co vyšleš, se ti vrací
Srdce Evropy
Statečným
Rub a Líc
Ve snění skutečném
V zahradách
Křižovatky
Do jámy lvové
Pohádky dnešní doby
Kruh všedního bytí
Otázky a odpovědi
Smrt je jen začátek
Myšlenky tvoří náš svět
Ve jménu
Rozloučení s rokem 2013
Elixír věčnosti duše
Jen tak...
Přijímání
Nezapomeň
Ukončení roku 2014
V půli cesty
HÁDANKA
Vize, Sny a Vzpomínky minulosti
Sbohem roku 2015
Klid před bouří
Zvíře naší duše
Bylo nebylo
Ke konci roku 2016
***P.S.
∞ SVĚTLEM HVĚZDY ∞
Ohlédnutí za rokem 2017
Pozdrav v závěru roku 2018
Závěrem roku 2019
Konec roku 2020
Pozdravení na konci roku 2021
Rozloučení s rokem 2022
Koncem roku 2023

Vaše ohlasy

Obrázky

Ceník

Kontakt

Odkazy

Stačí si jen přát

Často používám tuhle větu a často slýchám v odpověď, že pouhé přání přece nestačí. „Já tak strašně moc chtěl, tak urputně se snažil, ale nic! Nefunguje to. Nelze si jen tak něco přát a mít po čem toužím, o čem sním.“ Věřte, nic není nemožné…

Nemůžu vám poskytnout přesný recept na plnění přání, ale můžu vám dát k němu klíč…

Vše záleží, ostatně jako vždy, na úhlu pohledu, na schopnosti vnímat a otevírat podstatu Vědomí skutečnosti. Nemůžeme samozřejmě chtít vynutit si lásku, či zlomit svobodnou vůli druhého člověka, manipulovat a ovládat mysl jiných, nemůžeme bohužel ani přivolávat své nejbližší z „druhých břehů“ a propojovat hmotný a jemněhmotný svět, přesto tvrdím, že když budeme chtít – opravdu chtít, přát si – skutečně si přát, můžeme mít vše. Háček s klíčem je ovšem přibit velmi vysoko. Pozornému neuniklo v přací větě slůvko jen…Stačí si Jen přát… protože Jen představuje pokoru. Pokoru, bez které přání nenachází přesný cíl. Bez ní není úspěchu.  Pokora však neznamená hrbit se a plazit, škemrat… Naopak. Znamená sklonit se v úctě, přitom rovná záda mít, jít vpřed, nesejít z cesty, nebloudit… a také dát (a možná i velmi mnoho – kolik jste ochotni obětovat pro své přání? pro sebe? pro druhé?...), bude-li třeba, bez očekávaného zisku…

Nelze si přát něco "strašně", už tím si své přání sami negujeme, brzdíme a dáváme mu závaží a posedlost – skutečná marná posedlost také nemá s opravdovou Vášní nic společného. Protože jak víme, Marnost nám otravuje srdce a oslepuje smysly, abychom neviděli Naději, která je navždy s námi…Vymyká se potřebě pokory a trpělivosti. Pokud se chceme naučit plnit svá přání, musíme znát svou hodnotu (sám sebe), mít na paměti Tady a teď a zažehnout svůj nezměrný plamen touhy, ten obrovský hnací motor …

Umět přát si správně je skutečné umění, umění překrásných snů, nepopsatelné touhy a neuvěřitelné lidské síly. A vy jej můžete znát, protože vážně - stačí si jen přát. A proto může chtít každý, bez rozdílů – Nebe přeci nezná vyvolených… a jestliže ano, pak vyvoleným jste právě teď VY…

 

 

Přání můžu mít jen jedno jediné,

až hodina ve vteřině uplyne, 

až shoří, co shořet nyní nemůže,

až každý každému bez okolků pomůže,       

až voda nahoru začne téci,

až jedním slovem sdělím podstatu věci,       

až v ráně se solí bolesti už nebude,

až konec Konce začne poprvé,

až stane se sen skutkem - místo kdyby,        

až všichni uvěří bezpochyby,

až dobrem nepříteli cestu umetem,

až zatočíme světlem se světem,

tehdy přát si můžu své přání jediné,

ať zášť v lidských očích zcela pomine,         

kéž žádné duše již nejsou znavené -

pak již nebude jediného srdce z kamene.

 

Přání můžu mít, a je to vlastně má povinnost,

až promění se nectnost v počestnost,

až slepí na hluché lži už nedají,

až andělé svá křídla si pro nás zlámají,

až ženy se znovu stanou pravými ženami,

až před námi bude dost a ještě více za námi,

až muži zase naleznou sílu, odvahu a čest,    

až našeptávač stínů nesvede nás z cest,

až prázdné ruce se štěstím naplní,

až nafintěná bída s drzostí zakrní,

až čistý úmysl přestane mít příchuť zrady,

až přátelství věrné bude znamenat doopravdy,

tehdy přát si můžu - musím pro vás i pro sebe,

ať každičké přání doletí přímo do nebe,

kéž v lidech lidskost dál již Lásku nezabíjí,

pak všichni budou Jedno a Jednota ta nepomíjí.

 

Kéž každý najde, co nikdy neztratil,

kéž jeho střela vždycky trefí  přesně cíl.

Kéž všichni otevřou svá srdce dokořán,

kéž přijde den, kdy jejich kroky projdu branou Bran.

Kéž zví, co skutečného je Alfa a co Omega,

pak uzří ve svém nitru čistou bytost - sám sebe - Člověka.