Titulní strana

Kdo jsem

Jak pracuji

Safires
Voda
Kameny
Druhy kamenů
CANISTERAPIE

Děti

Indigové děti
Křišťálové děti
Duhové děti
Když děti nepřicházejí
Hosté jenom na chvíli

Příběhy

Katka a Barunka
Otálející dušička
Prokletý dům
Rozdělená dvojčátka
Odpuštění
Andílek Evelýnka

Články, texty, myšlenky

Jak správně vybrat poradce
Umělci a Vyšší Já - Daniel Landa
Jak mluvíme – slova v našem životě
5.element
Spřízněné duše
Soudím a jsem souzen
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech
Poděkování roku 2012
Znamení
Pouta nejsou okovy
Právě Teď – přítomnost okamžiku
Když si nenasloucháme
ČernoBílé
Vědom sám sebe
Co je psáno, to je dáno
Stačí si jen přát
Vše co vyšleš, se ti vrací
Srdce Evropy
Statečným
Rub a Líc
Ve snění skutečném
V zahradách
Křižovatky
Do jámy lvové
Pohádky dnešní doby
Kruh všedního bytí
Otázky a odpovědi
Smrt je jen začátek
Myšlenky tvoří náš svět
Ve jménu
Rozloučení s rokem 2013
Elixír věčnosti duše
Jen tak...
Přijímání
Nezapomeň
Ukončení roku 2014
V půli cesty
HÁDANKA
Vize, Sny a Vzpomínky minulosti
Sbohem roku 2015
Klid před bouří
Zvíře naší duše
Bylo nebylo
Ke konci roku 2016
***P.S.
∞ SVĚTLEM HVĚZDY ∞
Ohlédnutí za rokem 2017
Pozdrav v závěru roku 2018
Závěrem roku 2019
Konec roku 2020
Pozdravení na konci roku 2021
Rozloučení s rokem 2022
Koncem roku 2023

Vaše ohlasy

Obrázky

Ceník

Kontakt

Odkazy

Konec roku 2020

 

Již tradičně na rozhraní noci a Štědrého jitra nezapomínám na pár řádek pro vás, přátelé i kolemjdoucí, známí i neznámí, lidé blízcí mému srdci. Pár řádek ve shrnutí roku letošního a nástinu roku příštího. Jen pouhých pár slov, které můžou být pro někoho shlukem písmen a pro druhého vodou v poušti. Pochopení je ostatně to, po čem lidská duše touží a za čím putuje po své cestě neustále dál a dál.

Letošní rok je jiný, o tom není pochyb, ostatně o tom již bylo řečeno minulé Loučení s rokem 2019 a zpráva seshora, že „svět se mění před očima a nic nebude stejné“ byla již předána přesně tehdy, kdy měla být. Kdo vidět měl, uviděl…Tento proces stále trvá a trvat bude a na každém dnu, který přijímáme, z něhož se učíme, záleží, jak budou vypadat naše dny příští. Více než kdy jindy je potřeba se zastavit a pochopit, že jestliže čekáme na zázrak, na velký třesk a velkou pomoc, kterou učiní někdo či něco za nás, zachrání nás, je proces čekání. Stálého čekání. Chceme-li dát věci do pohybu, je třeba začít vždy u sebe. Laskavost duše, dobrota, ochota pomoci druhému bez vložení ega a očekávaného potlesku – to je světlo, jež spojí tebe, mne, vás – v nás. V Jedno.

Projevy lidské laskavosti jsou lékem na zraněnou duši. Když nemocná je duše, pak tělo, jako její chrám, poukáže na problém, aby jej člověk začal řešit – dostává se mu příležitosti pochopení. Stejně je to jak s jednotlivcem, tak s lidským společenstvím jako takovým, tak se samotnou Zemí. I ta má své bolesti, svá zranění, svou (nyní nemocnou) duši. A tělo jako chrám poukáže na problém…

Letošní rok je skutečně jiný a já přesto, jako ten minulý a mnohé další, chci poděkovat za vše, co přinesl, za dobré i obtížné, za tmu, ve které vždy září světlo. Chci poděkovat vám, statečné ženy a muži, kteří na sobě pracujete, obtížně vyjdete ze své temnoty do světla, pojmenujete strasti a bolesti, tížící mnohdy desítky let, ba i celé generace, své strachy i pláč, postavíte se beznaději a jdete pro pochopení klacků pod nohami, černé smůle lepící se na paty. Pochopení, že vše se děje přesně tak jak má. Bílé i černé. 

Viděla jsem letos jak mnoho utrpení a bolesti, též záště, vzteku a závisti, tak i mnoho a mnoho dobrého. Viděla jsem laskavé úsměvy cizích lidí, viděla jsem dobrotu srdce, když dotkla se má ruka cizí paže, viděla jsem ochotu pomoci jen tak bez očekávání "lajčíků" na sociálních sítích. Je mnoho dobrého v lidských srdcích, více než v této temné době jsme ochotní si přes bolest připustit. Čemu věnujeme pozornost – myšlenku, čin, energii, to roste – světlo i tma. Mějte, prosím, na paměti, že veškerá naše energie vždy nachází cíl. Stejně tak jako nyní má, věnována vašim očím a vaším srdcím. Kdo nalézt má, nalezne.

S úctou a pokorou přivítejme nový rok, který zprvu bude sklízet plody tohoto roku zaseté a v energii vrátí to, co vysláno bylo, ale přesto přese všechno hleďme do něj s důvěrou a láskou, jako děti s důvěrou a láskou vzhlíží ke kouzelnému Štědrému dni. Čistota dětského přání, nechť je vám inspirací a nápovědou, jak proklestit si cestu tmavým lesem a nepřehlédneme skutečné zkoušky nastávajícího roku. Dotýkat se budou základních elementů v pravosti mužů a žen.

Přeji všem lidem dobré vůle, aby jejich kroky nacházely pevnou půdu pod nohama a stane-li se přec, že šlápnou do výmolu, ať přijmou tuto skutečnost jako klopýtnutí, které má plnit svůj účel, příště pak o zkušenost moudřejší a silnější, hrboly i jámy přeskočí.

 

S láskou 

 

Any