Titulní strana

Kdo jsem

Jak pracuji

Safires
Voda
Kameny
Druhy kamenů
CANISTERAPIE

Děti

Indigové děti
Křišťálové děti
Duhové děti
Když děti nepřicházejí
Hosté jenom na chvíli

Příběhy

Katka a Barunka
Otálející dušička
Prokletý dům
Rozdělená dvojčátka
Odpuštění
Andílek Evelýnka

Články, texty, myšlenky

Jak správně vybrat poradce
Umělci a Vyšší Já - Daniel Landa
Jak mluvíme – slova v našem životě
5.element
Spřízněné duše
Soudím a jsem souzen
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech
Poděkování roku 2012
Znamení
Pouta nejsou okovy
Právě Teď – přítomnost okamžiku
Když si nenasloucháme
ČernoBílé
Vědom sám sebe
Co je psáno, to je dáno
Stačí si jen přát
Vše co vyšleš, se ti vrací
Srdce Evropy
Statečným
Rub a Líc
Ve snění skutečném
V zahradách
Křižovatky
Do jámy lvové
Pohádky dnešní doby
Kruh všedního bytí
Otázky a odpovědi
Smrt je jen začátek
Myšlenky tvoří náš svět
Ve jménu
Rozloučení s rokem 2013
Elixír věčnosti duše
Jen tak...
Přijímání
Nezapomeň
Ukončení roku 2014
V půli cesty
HÁDANKA
Vize, Sny a Vzpomínky minulosti
Sbohem roku 2015
Klid před bouří
Zvíře naší duše
Bylo nebylo
Ke konci roku 2016
***P.S.
∞ SVĚTLEM HVĚZDY ∞
Ohlédnutí za rokem 2017
Pozdrav v závěru roku 2018
Závěrem roku 2019
Konec roku 2020
Pozdravení na konci roku 2021
Rozloučení s rokem 2022
Koncem roku 2023

Vaše ohlasy

Obrázky

Ceník

Kontakt

Odkazy

Koncem roku 2023

 

"Nic není špatné tak, tak zlé, tak marné, aby to nebylo i blahodárné, aniž co dobré, aby zneužito se nezvrhalo v ohavnost, až líto. V ohavnost se tak někdy mění ctnost a ve ctnost tím co koná, ohavnost."

 

Dnešní roční pozdravení začínám slovy, která jsem již tolikrát psala. Slovy, v nichž ukryto je mnoho. Slovy, jež nyní rezonují v průběhu času více než kdy jindy. 

Snad víc by jich ani nebyla potřeba, snad mlčením v pravý čas povíme více než vysvětlováním a učeným popisem kdy, proč a zač. Je těžké právě dnes hovořit o dobrotivosti, když naše ústa jsou ochromena bolestí, jež je cítit ze všech stran.

Přesto alespoň pár jich pro vás mám. Je období návratu Světla, ale halíme se do tmy, která je tak hutná, že její stín rozprostřel se nad naší malou prostou krásnou zemí a zasel tíseň, strach a bolest do mnoha srdcí. Temnota tu byla vždy a vždy bude, stejně jako tu bylo vždy světlo. A i když nyní cítíme tolik smutku a strachu, vzpomeňme na jakoukoliv jiskřičku světla. Úsměv, pozdravení, potěšení druhých milou zprávou, vzpomínkou, myšlenkou

Zdravím vás tedy, lidé dobrého srdce, a posílám vám zprávu, svou myšlenku a také vzpomínku na ty, kdož s námi být už nemohou. Přeji vám z hloubi své duše klid, souznění a lásku v čisté podobě a ano věřte, tohle vše ještě v dnešním temném světě existuje. Tohle jsou totiž atributy Světla a to, ve které straně chceme růst si volíme svou svobodnou vůlí sami – lehkou cestu v temnotách, protkanou lží, nenávistí, závistí až konečným zlem, či cestu těžkou, na které nic není zdarma, vše stojí mnoho úsilí, často osamělou cestu bolesti poznání až po konečné dobro. Vše, co vyšleme se nám vrací, a jsme-li zkoušeni utrpením,je pouze naše volba, kterou cestu zvolíme.

Začínala jsem dnešní článek citátem geniálního Mistra slova, dovolím si jej ke konci citovat ještě jednou: „Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.“ Reaguji tak osobně na uplynulé události ve sváteční čas naší země a přeji pokoj všem ztrápeným a zarmouceným duším.

Často používám spojení Lidé dobrého srdce – to proto, že věřím, že stále mnoho lidí dobrého srdce je. Ba co víc, vím to.  A vím, že lidé dobrého srdce mají svá srdce otevřená tak, aby pochopili plně co znamená… "V ohavnost se tak někdy mění ctnost a ve ctnost tím co koná, ohavnost..."

 

S láskou

 

Any