Titulní strana

Kdo jsem

Jak pracuji

Terapie Safires
Zlatá mříž
Voda
Kameny
Druhy kamenů
CANISTERAPIE

Děti

Indigové děti
Křišťálové děti
Duhové děti
Když děti nepřicházejí
Hosté jenom na chvíli

Příběhy

Katka a Barunka
Otálející dušička
Prokletý dům
Rozdělená dvojčátka
Odpuštění
Andílek Evelýnka

Články, texty, myšlenky

Jak správně vybrat terapeuta
Umělci a Vyšší Já - Daniel Landa
Jak mluvíme – slova v našem životě
5.element
Spřízněné duše
Soudím a jsem souzen
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech
Poděkování roku 2012
Znamení
Pouta nejsou okovy
Právě Teď – přítomnost okamžiku
Když si nenasloucháme
ČernoBílé
Vědom sám sebe
Co je psáno, to je dáno
Stačí si jen přát
Vše co vyšleš, se ti vrací
Srdce Evropy
Statečným
Rub a Líc
Ve snění skutečném
V zahradách
Křižovatky
Do jámy lvové
Pohádky dnešní doby
Kruh všedního bytí
Otázky a odpovědi
Smrt je jen začátek
Myšlenky tvoří náš svět
Ve jménu
Rozloučení s rokem 2013
Elixír věčnosti duše
Jen tak...
Přijímání
Nezapomeň
Ukončení roku 2014
V půli cesty
HÁDANKA
Vize, Sny a Vzpomínky minulosti
Sbohem roku 2015
Klid před bouří
Zvíře naší duše
Bylo nebylo
Ke konci roku 2016
***P.S.
∞ SVĚTLEM HVĚZDY ∞
Ohlédnutí za rokem 2017
Pozdrav v závěru roku 2018
Závěrem roku 2019
Konec roku 2020
Pozdravení na konci roku 2021
Rozloučení s rokem 2022

Vaše ohlasy

Obrázky

Ceník

Kontakt

Odkazy

Rozloučení s rokem 2022

 

Jako všechny ty roky předešlé, i letos nezapomínám pozdravit své přátele, spřízněné duše, známé i neznámé, kolemjdoucí či i jen ty čekající, zda nějaké to slůvko v závěru roku na těchto zapadlých a zaprášených stránkách přibude. A ano :) Přibude.

I v tomto roce – zvláštním to roce 2022, prověřující vztahy všeho druhu, které vnesla nám magie čísel se zdvojenými dvojkami a smetla vše, co vratké zdivo již mělo, či jeho základy už z podstaty byly poničeny, nebo naopak posílila soudržnost ryzí, pravou a nezkaženou, - i v tomto roce nezapomínám v kouzelný štědrý čas vložit energii Slova a vyslat ke hvězdám Co bylo, Co je, Co bude

A však jako vždy má slova nejsou líbivá a jasná a na první dobrou zřetelná, ale klíčem a hádankou jest každá hláska, každý obrat, neb tohle jsem já a jinak to neumím:) Však na chvilku nechte mysl stranou a otevřete více svá srdce, ať můžete vidět v tento zvláštní čas návratu Světla alespoň na malou chvíli Skutečnost takovou, jaká je, protože „Správně vidíme jen srdcem“.

 

Uplynulý rok byl naplněn strachem a bolestí, nevědomostí a manipulací, světové události šířily vlnu temnoty rychle a neomylně jako otrávený šíp zasahující svůj cíl. Vše jako důsledek prověření roku předešlého, promarněnou šancí lidské současnosti. A přesto. Přesto i v době temného pádu lidství můžeme vidět laskavou krásu lidské duše, radost a upřímnost, světlo, lásku. Každou pomocnou rukou, každým úsměvem, každým krokem v utrpení, kdy je člověk sám ve své bolesti a bažině smutku tak ponořen, že už nemůže dál, a přesto začne dělat kroky směrem ke světlu, k životu… to vše stojí za hlubokou poklonu, za obdiv a upřímnou úctu a já skládám ji k vašim nohám a ze srdce Děkuji za vaši píli a úsilí, za tu velkou odvahu, kterou jste museli ze sebe dát, překročit své stíny, minulost a začít se dívat dopředu. To vše stojí za to ocenit.

Můj obdiv všem čestným duším, které pokořily svůj strach a přestaly žít v minulosti, nechaly dohořet již staré, zbořené a nefunkční vztahy, práce, majetky.

Můj obdiv všem statečným, kteří rozhodli se bojovat s nemocí, se stíny kolem sebe i v sobě.

Můj obdiv všem moudrým, kteří opustili a odpustili staré křivdy, čerstvé rány na duši i těle, kteří odpustili sami sobě i všem, kteří zavřeli jejich srdce.

Můj obdiv všem zralým, kteří přestali vinit viníky, přestali vinit sebe, přestali být obětí a již více si nenechali ubližovat.

Můj obdiv všem.

 

Jste stateční, lidé dobrého srdce, a každému, kdo nese své světlo v této temné době je potřeba řici: „Děkuji, že jsi“. Zastavte se chviličku, jen na docela malou chvíli, zavřete oči, hluboce se nadechněte a vydechněte, další nádech a výdech, a představte si, že hledíte sami na sebe – naproti sebe máte přesně takového člověka, který je vaší věrnou kopií, vaše totální podoba. Je to váš nejlepší přítel, ryzí bytost, vaše skutečné Já a jemu řekněte: „Děkuji, že jsi“…

 

Rok nadcházející je rok Učitele, přijdou nové možnosti, nové učení a na každém z nás je, jak jakoukoliv, byť i drobnou, nebo naopak obří, výzvu přijme a co z ní vlastně vytěží. Ne nemůžu říct: „A nyní bude již krásně a růžově“. Dobře již víte, že cesta duše učí se z těžkosti a utrpení, jak pojme každý krok a každý klacek na své cestě, tak daří se jí v učení dál. Jako lidské společenství jsme již přešli vrchol hory a náš směr je nyní v pádu, však přesto na každém lidském skutku, lidské dobrotě a pochopení, nezištné pomoci a laskavosti srdce nesmírně záleží, protože co bude zítra, tvoříme Nyní. Věřte svému srdci a svou duši opatrujte jako nejvěrnějšího přítele, naslouchejte sami sobě, skutečnému já, bez potřeby soudit a odsuzovat, bez potřeby vlastnit a ovládat, bez potřeby soupeřit a srovnávat. Čas učení přichází.

 

S láskou

 

Any

 

 

 

Přešla už léta, kdy hořely hvězdy

a soumrak právě pohltil čas.

Však slyším ty písně, co osvítí cesty

a slunce znovu vyjde nám zas.

 

Život nám běží ze Zlaté hory

a den již zemřel – truchlíme teď.

Však vidím ten plamen, co pohltí tvory,

co v temnotě rostou, pak zboříme zeď.

 

Ve tmě jsme slabí, slepí a hluší,

klesáme žalem, každý den níž.

Však cítím ten příboj, co burácí duší,

vím to a vím, že ty to též víš.

 

Slyš mou píseň, prosím, už slyš…